Ook jij hebt tijd...

... om aan time management te werken!

HOME

WELKOM

Van harte welkom op de website van 2Be-Have.

Werken in het onderwijs is het mooiste beroep dat er is. Leraren en docenten hebben vele talenten waarvan ik de 3 P’s wil uitlichten: passie, perfectionisme en persoonlijke betrokkenheid. Dat mooie beroep heeft ook een keerzijde. Het bevat een aantal elementen dat ervoor zorgt dat die passie wordt aangetast, grenzen tussen werk en privé vervagen en perfectionisme verandert in een valkuil. En ieder worstelt daar op zijn eigen manier mee.

Elke gepassioneerde leerkracht zou in zijn kracht moeten kunnen staan om de beste professional te worden die hij kan zijn.

Ik geloof dat de verschillen in werkbeleving komen doordat ieder zijn eigen niveau van kennis, vaardigheden en houding heeft met betrekking tot zijn ‘workskills’. In het onderwijs wordt dat de Brede Professionele Basis genoemd. Een basis waar door professionaliseringmogelijkheden weinig aandacht wordt besteed, maar waar de meest genoemde oorzaken liggen als werkdruk wordt besproken in het onderwijs.

Al een aantal jaren werk ik met leraren en docenten om die basis stevig te zetten. Ik gebruik daarvoor drie invalshoeken die een balans met elkaar vormen: het hoofd, het hart en het lichaam.
Dat kan door bewust te werken aan werkdruk en werkplezier, timemanagement en klassenmanagement en jouw persoonlijke ontwikkeling. Dat kan met leraren individueel, in teamverband of op management- en bestuursniveau.

2Be-Have biedt onderwijs (trainingen, cursussen en workshops) dat rechtstreeks verband houdt met jouw beroep als leraar. Het aanbod is erop gericht om beter te functioneren in jouw werkkring, met als uitgangspunt de Brede Professionele basis van de herijkte bekwaamheidseisen. Op deze wijze staat 2Be-Have als aanbieder geregistreerd bij Registerleraar.nl

Ik ben ingeschreven als zelfstandig werkende docent in het CRKBO Register Docenten.

Nieuwsgierig? Kijk verder op mijn website voor meer informatie.